Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

Zakres:

Dyrektywa 2000/14/UE dotycząca emisji hałasu NEE ma zastosowanie do urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń wymienionych w art. 12 i 13 i szczegółowo określonych w załączniku I dyrektywy hałasowej. Dyrektywa NEE obejmuje tylko urządzenia, które są wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do użytku jako kompletna jednostka właściwa do zamierzonego zastosowania. Nieposiadające własnego napędu urządzenia, które są oddzielnie wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do użytku, są wyłączone, z wyjątkiem ręcznych kruszarek do betonu i młotów mechanicznych oraz młotów hydraulicznych.

Artykuł 12

 • podnośniki budowlane do przewozu rzeczy (napędzane silnikiem spalinowym)
 • maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne i wibracyjne ubijaki)
 • sprężarki (< 350 kW)
 • ręczne kruszarki do betonu i młoty mechaniczne,
 • wciągarki budowlane (napędzane silnikiem spalinowym)
 • spycharki (< 500 kW)
 • wywrotki (< 500 kW)
 • koparki hydrauliczne lub linowe (< 500 kW)
 • koparko-ładowarki (< 500 kW)
 • równiarki (< 500 kW)
 • zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
 • gniatarki wysypiskowe, typu ładowarkowego z łyżką (< 500 kW)
 • kosiarki gazonowe (z wyłączeniem sprzętu rolniczego i leśnego, urządzeń wielofunkcyjnych, z podstawowym układem napędowym, który ma zainstalowaną moc większą niż 20 kW)
 • przycinarki do trawnika/przycinarki krawędziowe do trawnika
 • wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą (z wyłączeniem „innych wózków podnośnikowych z przeciwwagą” określonych w pkt 36 tiret drugie załącznika I, z pojemnością znamionową nie większą niż 10 ton)
 • ładowarki (< 500 kW)
 • żurawie samojezdne
 • redlice motorowe (< 3 kW)
 • wykończarki do nawierzchni (z wyjątkiem wykończarek wyposażonych w listwę do intensywnego zagęszczania)
 • agregaty prądotwórcze (< 400 kW)
 • żurawie wieżowe
 • agregaty spawalnicze

Artykuł 13

 • platformy podnośnikowe z silnikiem spalinowym
 • wycinarki do krzaków
 • podnośniki budowlane do transportu towarów (z silnikiem elektrycznym)
 • budowlane piły taśmowe
 • budowlane stołowe piły tarczowe
 • przenośne piły łańcuchowe
 • pojazdy do wysokociśnieniowego spłukiwania i odsysania
 • maszyny do zagęszczania (tylko ubijaki eksplozyjne
 • mieszarki do betonu lub zaprawy murarskiej
 • wciągarki budowlane (z silnikiem elektrycznym)
 • pompy do betonu i agregaty tynkarskie
 • przenośniki taśmowe
 • urządzenia chłodzące na pojazdach
 • wiertnice
 • urządzenia do załadunku i rozładunku silosów lub cystern samochodowych
 • kontenery do odzysku szkła
 • przycinarki do trawy/przycinarki krawędziowe do trawy
 • przycinarki do żywopłotu
 • wysokociśnieniowe maszyny do spłukiwania
 • wysokociśnieniowe maszyny wodno-strumieniowe
 • młoty hydrauliczne
 • wycinarki do fug
 • dmuchawy do liści
 • zbierarki do liści
 • wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą
 • samojezdne kontenery na odpady
 • wykończarki do nawierzchni (wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczania)
 • urządzenia do palowania
 • układarki do rur
 • maszyny gąsienicowe do pracy na śniegu
 • agregaty prądotwórcze (≥ 400 kW)
 • zamiatarki zmechanizowane
 • pojazdy do zbierania odpadków
 • drogowe maszyny frezujące
 • spulchniarki
 • strzępiarki/wiórownice
 • maszyny do usuwania śniegu z wirującymi narzędziami (samojezdne, z wyłączeniem osprzętów)
 • pojazdy z urządzeniem wysysającym
 • koparki do rowów
 • mieszarki samochodowe
 • zespolone pompy wodne (nie do używania pod wodą)

Dyrektywy NEE nie obejmuje:        

 • Sprzętu pierwotnie przeznaczonego do drogowego, kolejowego, powietrznego lub drogą wodną przewozu rzeczy lub osób,
 • Sprzętu specjalnie zaprojektowanego i wykonanego do celów wojskowych i policyjnych i dla służb ratunkowych.

WYJAŚNIENIA

 1. Platformy podnośnikowe z silnikiem spalinowym – Urządzenie składające się z niewielkiej platformy roboczej, ustroju nośnego o zmiennej długości oraz z podwozia. Platformę roboczą stanowi ogrodzona platforma lub klatka, która może być przemieszczana pod obciążeniem do wymaganego położenia roboczego. Ustrój nośny o zmiennej długości jest połączony z podwoziem i podtrzymuje platformę roboczą. Pozwala to na przemieszczenie platformy roboczej do wymaganego położenia.
 1. Wycinarka do krzaków – Ręczne, przenośne urządzenie napędzane silnikiem spalinowym, wyposażone w obrotowe ostrze wykonane z metalu lub plastiku, przeznaczone do ścinania chwastów, zarośli, małych drzewek i tym podobnej roślinności. Element tnący działa w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do ziemi.
 1. Podnośniki budowlane do transportu towarów – Mechanicznie napędzane, instalowane tymczasowo podnośniki budowlane przeznaczone do użycia przez osoby, które są upoważnione do przebywania na placach przygotowania technicznego i placach budowy, obsługujące:
 • określone poziomy wyładunku, posiadające platformę:
  • zaprojektowane tylko do transportu towarów,
  • umożliwiające pracownikom dostęp podczas ładunku i rozładunku,
  • umożliwiające dostęp i poruszanie się upoważnionym osobom podczas budowy, demontażu i konserwacji,
  • prowadzone,
  • poruszające się pionowo lub odchylone maksymalnie 15o od pionu,
  • podtrzymywane lub utrzymywane przez: drut, linę, łańcuch, gwintowany trzpień i nakrętkę, mechanizm zębatkowy, hydrauliczny podnośnik (bezpośrednio lub pośrednio) lub zaczep rozsuwany,
  • gdzie maszty mogą lub nie mogą wymagać podtrzymywania przez oddzielne konstrukcje; lub
 • albo jeden górny podest albo roboczą powierzchnię rozciągającą się na końcu prowadnicy (np. dach), posiadające urządzenie nośne:
  • zaprojektowane tylko do transportu towarów,
  • zaprojektowane tak, że nie ma potrzeby wchodzenia na nie do celów załadunku lub rozładunku lub w celu konserwacji, budowy i demontażu,
  • na które osoby nie mają nigdy wstępu,
  • prowadzone,
  • zaprojektowane do poruszania się pod kątem co najmniej 30o względem pionu, ale mogą być stosowane pod dowolnym kątem,
  • utrzymywane przez stalową linę i wymuszony układ napędowy,
  • sterowane przez sterowniki stałociśnieniowe,
  • niekorzystające z jakiejkolwiek przeciwwagi,
  • posiadające maksymalne obciążenie znamionowe 300 kg,
  • posiadające maksymalną prędkość 1 m/s,
  • oraz gdzie prowadnice wymagają podtrzymywania przez oddzielne konstrukcje.
 1. Budowlana piła taśmowa – Napędzana elektrycznie maszyna z ręcznym podawaniem, ważąca mniej niż 200 kg, wyposażona w pojedyncze ostrze tnące w kształcie ciągłej taśmy zamocowanej i biegnącej między dwoma lub więcej kołami pasowymi.
 1. Budowlana stołowa piła tarczowa – Maszyna z ręcznym podawaniem, ważąca mniej niż 200 kg, wyposażona w pojedyncze kołowe ostrze tnące (inne niż piła nadcinająca) o średnicy 350 mm lub większej aż do maksymalnej średnicy 500 mm, która jest zamocowana podczas zwyczajnego cięcia oraz poziomy stół, który cały lub jego część nie przesuwają się podczas działania piły. Ostrze tnące jest zmontowane na poziomym, nieprzechylnym trzpieniu obrotowym i nie przesuwa się podczas obróbki. Maszyna może posiadać dowolną z następujących cech:
 • możliwość podniesienia lub opuszczenia ostrza tnącego względem stołu,
 • rama maszyny poniżej stołu może być otwarta lub osłonięta,
 • piła może być wyposażona w dodatkowy, ręcznie poruszany przesuwny stół (nieprzylegający do ostrza piły).
 1. Przenośna piła łańcuchowa – Napędzane mechanicznie narzędzie zaprojektowane do cięcia drewna za pomocą łańcucha tnącego i stanowiące zespół o zwartej budowie, złożony z silnika, przyborów tnących oraz uchwytów, zaprojektowany do podtrzymywania dwiema rękami.
 1. Pojazd do wysokociśnieniowego spłukiwania i odsysania – Pojazd, który może pracować albo jako wysokociśnieniowy spłukiwacz albo jako pojazd odsysający. Patrz pojazd do wysokociśnieniowego spłukiwania i pojazd do odsysania.
 1. Maszyna do zagęszczania – Maszyna, która zagęszcza materiały, np. kruszywo skalne, grunt lub jest stosowana przy układaniu nawierzchni asfaltowej, poprzez wałowanie, ubijanie lub wibrację organu roboczego. Maszyna ta może być samobieżna, holowana, prowadzona lub może być wyposażeniem maszyny nośnej. Maszyny do zagęszczania dzielą się dalej w następujący sposób:
 • walce z jeżdżącymi na nich operatorami: samobieżne maszyny do zagęszczania z jednym lub więcej metalowymi cylindrami lub gumowymi oponami; stanowisko operatora jest integralną częścią maszyny,
 • walce prowadzone: samobieżne maszyny do zagęszczania z jednym lub więcej metalowymi cylindrami lub gumowymi oponami, w których urządzenia sterujące jazdą, kierunkiem jazdy, hamowaniem, i wibracją są umieszczone w taki sposób, że maszyny muszą być sterowane przez towarzyszącego im operatora lub przez zdalne urządzenia sterujące,
 • walce holowane: maszyny do zagęszczania z jednym lub więcej metalowymi cylindrami lub gumowymi oponami, które nie posiadają niezależnego układu napędowego, a stanowisko operatora musi być umiejscowione na ciągniku,
 • płyty wibracyjne i ubijaki wibracyjne: maszyny do zagęszczania, głównie z płaskimi talerzowymi podstawami, które wibrują. Są one sterowane przez towarzyszącego im operatora lub stanowią wyposażenie maszyny nośnej,
 • ubijaki eksplozyjne: maszyny do zagęszczania, głównie z płaską podkładką jako narzędziem zagęszczającym, które jest poruszane w kierunku przeważnie pionowym przez gwałtowny wzrost ciśnienia; maszyna jest sterowana przez towarzyszącego operatora.

 

 1. Sprężarka – Każda maszyna do użytku z zamiennym wyposażeniem, która spręża powietrze, gazy lub pary do ciśnienia wyższego niż ciśnienie wlotowe. Sprężarka zawiera sprężarkę właściwą, źródło napędu i wyposażenie lub urządzenia uzupełniające, które są niezbędne do bezpiecznego działania sprężarki.

Wyłączone są następujące kategorie urządzeń:

 • wentylatory, to jest urządzenia wytwarzające cyrkulację powietrza przy nadciśnieniu nie większym niż 110000 pascali,
 • pompy próżniowe, to jest przyrządy lub urządzenia do odsysania powietrza z zamkniętej, oddzielonej przestrzeni o ciśnieniu nieprzekraczającym ciśnienia atmosferycznego,
 • gazowe silniki turbinowe.
 1. Ręczne kruszarki do betonu i młoty mechaniczne – Napędzane (dowolnym sposobem) ręczne kruszarki do betonu i młoty mechaniczne używane do wykonywania pracy na placach budowy i terenach prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.
 1. Mieszarka do betonu lub zaprawy murarskiej – Maszyna do przygotowywania betonu lub zaprawy murarskiej, bez względu na sposób wykonywania procesów: ładowania, mieszania i opróżniania. Może być stosowana do pracy przerywanej lub ciągłej. Mieszarki do betonu zainstalowane na samochodach są nazywane mieszarkami samochodowymi (patrz definicja 55).
 1. Wciągarka budowlana – Mechanicznie napędzane, okresowo instalowane urządzenie wyciągowe, z wyposażeniem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie zawieszonego obciążenia.
 1. Pompy do betonu i agregaty tynkarskie – Urządzenia pompujące i narzucające beton lub zaprawę tynkarską, z mieszalnikiem lub bez, które przenoszą materiał przez rurociągi, urządzenie rozdzielające lub rozdzielające wysięgniki do miejsca przeznaczenia. Transport jest wykonywany:
 • w przypadku betonu mechanicznie, przez pompy tłokowe lub wirnikowe,
 • w przypadku zaprawy murarskiej mechanicznie przez tłok, ślimak, przewód giętki i pompy wirnikowe lub pneumatycznie, przez sprężarki z komorą powietrzną lub bez.

Maszyny te mogą być montowane na samochodach, przyczepach lub specjalnych pojazdach.

 1. Przenośnik taśmowy – Tymczasowo instalowana maszyna przystosowana do transportu materiału za pomocą taśmy przenośnikowej napędzanej mechanicznie.
 1. Urządzenie chłodzące na pojazdach – Urządzenie chłodnicze chłodzące przestrzeń ładunkową na pojeździe kategorii N2, N3, O3 i O4 określonych dyrektywą 70/156/EWG.

Urządzenie chłodnicze może być napędzane integralnym silnikiem napędowym, oddzielnym urządzeniem napędowym zamocowanym do nadwozia pojazdu, przez silnik napędowy pojazdu lub przez niezależne źródło zasilania albo awaryjne źródło zasilania.

 1. Spycharka – Samobieżna maszyna kołowa lub gąsienicowa używana do wywierania siły pchającej lub ciągnącej za pomocą zamontowanego wyposażenia.
 1. Wiertnica – Maszyna, która jest używana do wiercenia otworów na placach budowy przez:
 • wiercenie udarowe,
 • wiercenie obrotowe,
 • wiercenie obrotowo-udarowe.

Wiertnice podczas wiercenia pozostają w jednym miejscu. Przemieszczanie się z jednego miejsca pracy do drugiego odbywa się za pomocą ich własnego napędu. Samobieżnymi wiertnicami są urządzenia zamontowane na ciężarówkach, podwoziach kołowych, ciągnikach kołowych, ciągnikach gąsienicowych i podstawach na płozach (ciągniętych przez wciągarkę). W przypadku kiedy wiertnice są zamontowane na ciężarówkach, ciągnikach kołowych oraz przyczepach, lub osadzane na kołach, transportowanie może być przeprowadzone przy wyższych prędkościach i po drogach publicznych.

 

 1. Wywrotka – Samobieżna maszyna kołowa lub gąsienicowa posiadająca otwarte nadwozie, która albo transportuje i zwala na usypisko albo rozrzuca materiał. Wywrotki mogą być wyposażane w integralny sprzęt samozaładowczy.
 1. Urządzenie do załadunku i rozładunku silosów lub cystern samochodowych – Urządzenia z napędem do załadunku i rozładunku płynów lub materiału masowego luzem za pomocą pomp lub podobnego wyposażenia, zainstalowane na silosach lub cysternach samochodowych.
 1. Koparka, hydrauliczna lub linowa – Samobieżna maszyna gąsienicowa lub kołowa posiadająca nadwozie zdolne do obrotu o minimum 360o, która kopie, obraca się względem osi pionowej i przenosi oraz zwala na usypisko materiał za pomocą łyżki przymocowanej do wysięgnika i ramienia lub wysięgnika teleskopowego, bez przemieszczania się podczas jakiegokolwiek cyklu roboczego maszyny.
 1. Koparko-ładowarka – Samobieżna maszyna kołowa lub gąsienicowa, o głównej strukturze nośnej przeznaczonej do przenoszenia zarówno osprzętu ładowarki czołowej zamontowanego z przodu jak i osprzętu koparki podsiębiernej zamontowanego z tyłu. Kiedy jest używana jako koparka, maszyna normalnie kopie poniżej poziomu ziemi łyżką poruszaną w kierunku maszyny. Łyżka koparki podnosi, obraca i wysypuje materiał, podczas gdy maszyna jest nieruchoma. Kiedy jest używana jako ładowarka, maszyna ładuje lub kopie przez jazdę do przodu i podnosi, przenosi i wysypuje materiał.
 1. Kontener do odzysku szkła – Kontener, zbudowany z dowolnego materiału, który jest używany do zbierania butelek. Jest wyposażony, w co najmniej jeden otwór do napełniania butelkami i drugi do opróżniania kontenera.
 1. Równiarka – Samobieżna maszyna kołowa posiadająca nastawne ostrze, umieszczone między przednią i tylną osią, które tnie, przesuwa i rozrzuca materiał podłoża zgodnie z założonymi wymaganiami.
 1. Przycinarka do trawy/przycinarka krawędziowa do trawy – Przenośne urządzenie napędzane silnikiem spalinowym trzymane w rękach podczas użytkowania, wyposażone w giętką linkę (linki), sznurek (sznurki) lub podobne niemetalowe elastyczne tnące elementy, takie jak noże obrotowe, przeznaczone do ścinania chwastów, trawy lub podobnej miękkiej roślinności. Narzędzie tnące operuje w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do ziemi (przycinarka do trawy) lub prostopadłej do ziemi (przycinarka krawędziowa do trawy).
 1. Przycinarka do żywopłotu – Urządzenie trzymane w rękach podczas użytkowania, z własnym napędem, przeznaczone do użytkowania przez pojedynczego operatora, do przycinania żywopłotów i krzewów, przy korzystaniu z jednego lub więcej liniowego posuwisto-zwrotnego ostrza tnącego.
 1. Wysokociśnieniowa maszyna do spłukiwania – Pojazd wyposażony w urządzenie do mycia kanałów ściekowych lub podobnych instalacji przy pomocy wysokociśnieniowego strumienia wody. Urządzenie może być montowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub może być wyposażone we własne podwozie. Urządzenie może być zamocowane na stałe lub demontowalne, jak w konstrukcjach układów z wymiennym nadwoziem.
 1. Wysokociśnieniowa maszyna wodno-strumieniowa – Maszyna z dyszami lub innymi otworami powodującymi wzrost prędkości, które pozwalają wodzie, także wraz z domieszkami, wypływać jako swobodny strumień. Ogólnie, wysokociśnieniowe maszyny strumieniowe składają się z napędu, generatora ciśnienia, przewodów giętkich, urządzeń rozpylających, mechanizmów zabezpieczających, urządzeń sterujących i pomiarowych. Wysokociśnieniowe wodnostrumieniowe maszyny mogą być ruchome lub stacjonarne:
 • ruchome wysokociśnieniowe wodno-strumieniowe maszyny są to przewoźne, łatwo transportowalne maszyny, które są zaprojektowane do użycia w różnych miejscach i z tego powodu są na ogół wyposażone we własne podwozie lub są montowane na pojeździe. Wszystkie potrzebne przewody zasilające są elastyczne i łatwo rozłączalne,
 • stacjonarne wysokociśnieniowe wodno-strumieniowe maszyny są przeznaczone do używania przez dłuższy czas w jednym miejscu, lecz z odpowiednim wyposażeniem zdolne do ich przemieszczania w inne miejsce. Na ogół są montowane na płozach lub ramie, z przewodem zasilania umożliwiającym rozłączanie.
 1. Młot hydrauliczny – Urządzenie z hydraulicznym źródłem zasilania z maszyny nośnej wykorzystywanym do przyspieszania ruchu tłoka (czasami wspomaganym gazem), który następnie uderza w narzędzie. Fala ciśnieniowa wywołana przez działanie kinetyczne przenosi się przez narzędzie na materiał, co powoduje jego kruszenie. Młoty hydrauliczne potrzebują do funkcjonowania zasilania olejem pod ciśnieniem. Kompletne urządzenie nośnik/młot jest sterowane przez operatora, zwykle siedzącego w kabinie nośnika.
 1. Zmechanizowana hydrauliczna przetwornica ciśnienia – Dowolna maszyna z wymiennym wyposażeniem, która spręża płyny do ciśnienia wyższego niż ciśnienie dopływowe. Oznacza to układ składający się ze źródła napędu, pompy ze zbiornikiem lub bez zbiornika i akcesoriów (np. urządzenia sterujące, zawór odciążający).
 1. Wycinarka do fug – Ruchoma maszyna przeznaczona do wycinania fug w betonie, asfalcie i podobnych nawierzchniach drogi. Narzędzie tnące to tarcza obracająca się z dużą prędkością. Ruch do przodu wycinarki może być realizowany:
 • ręcznie,
 • ręcznie, z mechanicznym wspomaganiem,
 • przez napęd własny.
 1. Ugniatarka wysypiskowa typu ładowarkowego z łyżką – Samobieżna kołowa maszyna zagęszczająca mająca z przodu zamontowany osprzęt ładowarkowy z łyżką, posiadająca stalowe koła (bębny), zaprojektowana przede wszystkim do zagęszczania, przesuwania, równania i ładowania gleby lub odpadków, na wysypisku.
 1. Kosiarka gazonowa – Maszyna prowadzona lub do jazdy na niej, przeznaczona do ścinania trawy, lub maszyna z wyposażeniem dodatkowym do ścinania trawy, w której urządzenie tnące operuje w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do ziemi i wykorzystuje poziom gruntu do określania wysokości cięcia regulowanej za pomocą przestawiania kół, poduszki powietrznej lub płóz itd. i gdzie jako źródło napędu wykorzystuje się silnik spalinowy lub silnik elektryczny. Urządzenia tnące to:
 • sztywny element tnący, lub
 • niemetalowa żyłka (żyłki) lub swobodnie obracający się na czopie nóż (noże) o energii kinetycznej większej niż 10 J każdy; energia kinetyczna jest ustalana według EN 786:1997, załącznik B.

Także prowadzona lub przystosowana do jazdy na niej maszyna do cięcia trawy lub maszyna z dodatkowym wyposażeniem do cięcia trawy gdzie element tnący obraca się wokół poziomej osi, a obcinanie jest wynikiem współdziałania z sztywnym prętem tnącym lub nożem (kosiarka walcowa).

 1. Przycinarka do trawnika/przycinarka krawędziowa do trawnika – Maszyna zasilana elektrycznie prowadzona lub trzymana w ręku, do cięcia trawy, z tnącym elementem (elementami) z niemetalowej linki (linek) lub swobodnie obracającymi się na osi niemetalowymi nożami, o energii kinetycznej nie większej niż 10 J każdy, przeznaczona do cięcia trawy lub podobnej miękkiej roślinności. Tnący element (elementy) operuje (operują) w płaszczyźnie w przybliżeniu równoległej do ziemi (przycinarka do trawnika) lub prostopadłej do ziemi (przycinarka krawędziowa do trawnika). Energia kinetyczna jest ustalana według EN 786:1997, załącznik B.
 1. Dmuchawa do liści – Maszyna z napędem, odpowiednia do oczyszczania trawników, ścieżek, dróg, ulic itd. z liści i innego materiału za pomocą przepływu powietrza o dużej prędkości. Może to być maszyna przenośna (trzymana w ręku) lub nieprzenośna ale ruchoma.
 1. Zbierarka do liści – Maszyna z napędem, odpowiednia do zbierania liści lub innych odpadków, przy użyciu urządzenia zasysającego składającego się ze źródła zasilania, które wytwarza podciśnienie wewnątrz maszyny, z końcówki ssącej i ze zbiornika na zebrany materiał. Może to być maszyna przenośna (trzymana w ręku) lub nieprzenośna ale ruchoma.
 1. Wózek podnośnikowy, napędzany silnikiem spalinowym, z przeciwwagą – Wózek kołowy, napędzany silnikiem spalinowym i z osprzętem podnośnikowym (maszt, ramię teleskopowe lub ramię przegubowe). Są to:
 • wózki do ciężkiego terenu przeznaczone przede wszystkim do działania na nieulepszanym naturalnym terenie lub na terenie o naruszonej strukturze gruntu (np. teren budowy)
 • inne wózki, z wyjątkiem wózków podnośnikowych z przeciwwagą budowanych specjalnie do transportu kontenerów.
 1. Ładowarka – Samobieżna maszyna kołowa lub gąsienicowa, posiadająca własny, zamontowany z przodu osprzęt ładowarkowy z łyżką, która się napełnia lub którą się kopie przez ruch maszyny do przodu, następnie łyżkę podnosi się do przewiezienia materiału i rozładowania.
 1. Żuraw samojezdny – Żuraw wysięgnikowy z własnym napędem, zdolny do przemieszczania się na nieutwardzonych drogach z obciążeniem lub nieobciążony, wykorzystujący przyciąganie ziemskie dla stabilizacji układu. Działa on na oponach, gąsienicach lub z innymi samojezdnymi urządzeniami. W ustalonej pozycji może on być podtrzymywany przez podpory zewnętrzne lub inne wyposażenie powiększające jego stabilność. Nadwozie żurawia samojezdnego może być pełnoobrotowe, z ograniczonym obrotem lub nieobrotowe. Żuraw jest zazwyczaj wyposażony w jedną lub więcej wciągarek i/lub hydrauliczne siłowniki do podnoszenia i opuszczania wysięgnika i ładunku. Samojezdne żurawie są wyposażane albo w wysięgnik teleskopowy, wysięgnik przegubowy, wysięgnik kratownicowy lub ich kombinację, o konstrukcji zapewniającej szybkie opuszczenie. Ładunki zawieszone na wysięgniku mogą być przemieszczane przez zespoły wielokrążków haka, lub inne urządzenia do podnoszenia ładunku przeznaczone do prac specjalnych.
 1. Samojezdny kontener na odpady – Odpowiednio zaprojektowany kontener zamocowany na kołach, przeznaczony do czasowego gromadzenia odpadów i wyposażony w pokrywę.
 1. Redlica motorowa – Samobieżna maszyna zaprojektowana do kierowania przez pieszego:
 • z kołem (kołami) podporowym lub bez, w sposób taki, że jej napędzane elementy robocze działają jako narzędzia kopiące (motyka motorowa), oraz
 • napędzana przez jedno koło lub kilka kół bezpośrednio uruchamianych od silnika i wyposażona w narzędzia kopiące (motorowa motyka z napędzanym kołem (kołami)).
 1. Wykończarka do nawierzchni – Samojezdna maszyna do budowy dróg używana w celu układania warstw materiału budowlanego takiego jak mieszanka bitumiczna, beton i żwir. Wykończarki do nawierzchni drogowej mogą być wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczania.
 1. Urządzenia do palowania – Urządzenia do instalowania i do wyciągania pali, na przykład młoty udarowe, wyciągacze, wibratory, lub statyczne urządzenia pchające/ciągnące składające się z zespołu maszyn oraz wyposażenia używanego do wbijania lub wyciągania pali, w skład którego wchodzą również:
 • wiertnice stosowane przy palowaniu składające się z maszyny nośnej (gąsienicowej kołowej lub przystosowanej do jazdy po szynach, ruchomej rury spustowej jako wyposażenia maszyny jak i układu rur spustowych lub układu prowadnicowego)
 • wyposażenie uzupełniające na przykład palowe kołpaki, hełmy, płyty, segmenty przedłużające narzędzie, urządzenia zaciskowe, urządzenia do przenoszenia pali, palowe prowadnice, osłony akustyczne i urządzenia pochłaniające uderzenia i drgania, zasilane przetwornice/prądnice i osobowe urządzenia dźwigowe lub platformy.
 1. Układarka do rur – Samobieżna maszyna gąsienicowa lub kołowa specjalnie zaprojektowana do przenoszenia i układania rur i przewożenia wyposażenia do układania rurociągu. Maszyna, której konstrukcja jest oparta na ciągniku, posiada specjalnie zaprojektowane zespoły, takie jak nadwozie, główna rama, przeciwwaga, wysięgnik i mechanizm podnoszenia ładunku oraz boczny wysięgnik obracający się na pionowym czopie.
 1. Maszyny gąsienicowe do pracy na śniegu – Samobieżna maszyna gąsienicowa używana do pchania lub holowania na śniegu i lodzie dzięki sile wywieranej przez zamontowane wyposażenie.
 1. Agregat prądotwórczy – Urządzenie składające się z silnika spalinowego napędzającego obrotowy generator, zapewniający ciągłe dostarczanie energii elektrycznej.
 1. Zamiatarka zmechanizowana – Maszyna zamiatająco-zbierająca, posiadająca wyposażenie do zmiatania śmieci i odpadków na ścieżkę wlotowego otworu ssącego. Śmiecie są następnie przenoszone pneumatycznie za pomocą strumienia powietrza o dużej prędkości lub są przenoszone do samowyładowczego kosza zbierającego przez mechaniczny układ podnoszenia. Zamiatające i zbierające urządzenia mogą być albo montowane na podwoziach samochodów ciężarowych albo wyposażane we własne podwozie. Wyposażenie może być stałe lub demontowalne, co ma miejsce w przypadku wymiennego układu nadwozia.
 1. Pojazd do zbierania odpadków – Pojazd zaprojektowany do zbierania i transportowania odpadków komunalnych, z zasady ładowany z kontenerów lub ręcznie. Pojazd może być wyposażony w mechanizm zagęszczający. Pojazd do zbierania odpadków składa się z podwozia z kabiną, na którym jest montowane nadwozie. Może być wyposażony w urządzenie do podnoszenia kontenera.
 1. Drogowa maszyna frezująca – Samobieżna maszyna używana do zdejmowania materiału z ułożonych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem napędzanego bębna, na którego powierzchni zamocowane są narzędzia frezujące; bębny tnące obracają się podczas operacji ścinania.
 1. Spulchniarka – Maszyna z własnym napędem, prowadzona lub przystosowana do jazdy na niej, która wykorzystuje poziom gruntu do określania głębokości spulchniania i która jest wyposażona w zespół dostosowany do przecinania lub zdrapywania powierzchni trawnika w ogrodzie, parkach i innych podobnych obszarach
 1. Strzępiarka/wiórownica – Napędzana maszyna zaprojektowana do użycia w stacjonarnym położeniu, mająca jedno lub więcej urządzeń tnących przystosowanych do rozdrabniania masowych materiałów organicznych na mniejsze kawałki. Ogólnie składa się ona z wlotowego otworu zasilającego, przez który jest wkładany materiał (który może być trzymany przez przyrząd lub nie), urządzenia, które tnie materiał dowolnym sposobem (cięciem, rąbaniem, miażdżeniem i innymi sposobami) i rozładunkowej rynny zsypowej, przez którą pocięty materiał jest wyładowywany. Może być dołączone urządzenie do zbierania przetworzonego produktu.
 1. Maszyna do usuwania śniegu z wirującymi narzędziami – Maszyna, która może usuwać śnieg z obszarów ruchu miejskiego przez zastosowanie wirującego urządzenia zgarniającego śnieg, który jest następnie przyspieszany i wyrzucany przez dmuchawę.
 1. Pojazd z urządzeniem wysysającym – Pojazd wyposażony w urządzenie do zbierania wody, błota, szlamu, odpadków lub podobnego materiału z kanałów ściekowych lub podobnych instalacji przy pomocy podciśnienia. Urządzenie może być albo zamontowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub wyposażone w jego własne podwozie. Wyposażenie może być zamontowane na stałe lub demontowalne, jak to ma miejsce w przypadku układów z wymiennym nadwoziem.
 1. Żuraw wieżowy – Żuraw z wysięgnikiem obracającym się wokół osi, umieszczonym na szczycie wieży, która stoi w przybliżeniu pionowo w pozycji roboczej. Urządzenie napędzane autonomicznie jest przystosowane do podnoszenia i opuszczania zawieszonego ładunku i do ruchu takiego ładunku przez zmianę promienia udźwigu, obracanie, przesuwanie całego żurawia. Niektóre urządzenia wykonują kilka, lecz nie koniecznie wszystkie te ruchy. Żuraw może być instalowany jako stacjonarny do pracy jednym miejscu lub wyposażony w środki do przemieszczania lub wspinania się.
 1. Koparka do rowów – Maszyna samobieżna, przystosowana do jazdy na niej lub kierowana przez pieszego, gąsienicowa lub kołowa, mająca z przodu lub z tyłu zamontowany osprzęt koparkowy i wyposażenie, zaprojektowana przede wszystkim do ciągłego kopania rowów przez przemieszczanie się maszyny.
 1. Mieszarka samochodowa – Pojazd, który jest wyposażony w gruszkę do transportu gotowego, wymieszanego betonu, z wytwórni betonu na plac budowy; gruszka może się obracać podczas jazdy pojazdu lub pozostawać bez ruchu. Gruszka jest opróżniana przez jej obrót. Gruszka jest napędzana albo przez silnik napędowy pojazdu lub przez silnik dodatkowy.
 1. Zespolona pompa wodna – Maszyna składająca się z pompy wodnej i układu napędowego. Pompa wodna oznacza maszynę do podnoszenia wody z niższego do wyższego poziomu energetycznego.
 1. Prądnica spawalnicza – Obrotowe urządzenie, które wytwarza prąd spawalniczy.

Pliki do pobrania:

Kategorie: Dyrektywy.

You cannot copy content of this page