CE-MARK

Analiza ryzyka – proces identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka;