Nikt nie może nadać oznaczenie CE za producenta lub jego upoważnienia. Firmy consultingowe pomagają w przejściu całego procesu oceny zgodności, ale to producent bierze odpowiedzialność za wyrób.