Nadanie znaku CE i wystawienie deklaracji zgodności to zadanie wyłącznie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. To na nich spoczywa pełna odpowiedzialność za wyrób.

You cannot copy content of this page