Maszyna – w skrócie maszyna to urządzanie posiadające przynajmniej jeden element ruchomy, napędzane mechanizmem napędowym, które ma konkretne zastosowanie;