Nowe wymagania dotyczące oświetlenia

Unia Europejska we wrześniu 2021 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące ekoprojektu (ErP) i etykietowania energetycznego. Głównym celem ErP jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów. Wymaganie te powiązane są z oznaczeniem CE, dlatego chcielibyśmy krótko wyjaśnić zmiany dokonane przez rozporządzenia UE 2019/2020 i 2019/2015.

Wcześniejsze rozporządzenia dotyczące ekoprojektu 244/2009, 245/2009, 1194/2012 oraz 874/2012 zostały wprowadzone 10 lat temu. W konsekwencji z postępującym rozwojem technologii i zapotrzebowaniem na ochronę klimatu UE wprowadziła nowe przepisy w postaci rozporządzeń 2019/2020 i 2019/2015.

Jakie zaszły zmiany w stosunku starych wymagań?

Aktualnie przepisy rozróżniają „źródła światła” od „produktów wyposażonych”. Źródła światła to produkty zasilane elektrycznie, przeznaczone do emitowania światła. Analizując definicję źródła światła – są to np. lampy LED przeznaczone do oświetlenia ogólnego, ale również oprawy posiadające w pełni zintegrowane źródła światła, których nie można usunąć bez trwałego uszkodzenia produktu oraz bez użycia powszechnie dostępnych narzędzi.

Nowe przepisy zawierają przede wszystkim wymagania dla źródeł światła, które nadal podlegają obowiązkowemu znakowaniu energetycznemu.

Nowa etykieta musi zawierać unikalny dla produktu kod QR, który jest połączony z nową bazą danych produktów EPREL. Obowiązkiem producentów i importerów jest rejestracja etykiet energetycznych w tzw. bazie EPREL. Również zmiana dotyczy samego etykietowania. Nie są już używane klasy energetyczne A++ do E, tylko od A do G.

Wyrób jest uważany za „produkt wyposażony”, jeżeli źródło światła wyrobu może zostać usunięte przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi bez powodowania uszkodzeń. W wyniku nowych przepisów produkty te nie podlegają już obowiązkowemu oznakowaniu energetycznemu.

Wnioski

Producenci i importerzy muszą dostosować swoje produkty do nowych wymagań. Niestety ze względu na słabą kampanię informacyjną, znaczna część dostawców nie wie o konieczności dostosowania produktów do wymagań. Należy również pamiętać o innych aktach prawnych, które w zależności od parametrów i zastosowania, mają zastosowanie do oświetlenia. Mogą to być: dyrektywa LVD 2014/35/UE, dyrektywa EMC 2014/30/UE, dyrektywa ROHS 2011/65/UE. Każda z tych dyrektyw przewiduje oznaczenie CE i ma swoje szczegółowe wymagania.

 

Tagi: , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.