Oferujemy dwa rodzaje usług tłumaczeniowych. Przetłumaczymy dla Ciebie na miejscu oraz zdalnie.

Tłumaczenie na miejscu w Chinach lub w Polsce:

 • Pomoc w kontakcie z kontrahentem w języku chińskim
 • Pomoc w kontakcie z jednostkami badawczymi na terenie Chin
 • Tłumaczenie rozmów biznesowych, targów oraz wystaw
 • Tłumaczenie w czasie instalacji maszyn i urządzeń
 • Tłumaczenie konferencji i telekonferencji

Tłumaczenie zdalne:

 • Dokumentacja handlowa i techniczna
 • Instrukcje oraz podręczniki do maszyn i urządzeń
 • Korespondencja biznesowa i mailowa
 • Umowy: spółek, handlowe i inne
 • Oferty handlowe
 • Broszury, katalogi, ulotki, wizytówki
 • Strony internetowe

Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne w następujących kombinacjach:

 • chińsko – polskie
 • polsko – chińskie
 • chińsko – angielskie
 • angielsko – chińskie
Kategorie: Oferta.