Dyrektywy 2011/65/UE, zwana dyrektywą RoHS 2 określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywy RoHS 2 została wdrożona do polskiego prawa przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oznaczenie CE na sprzęcie elektrycznym.

ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY RoHS 2.

RoHS 2 ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych. Sprzęt ten używany jest przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego i 1500 V dla prądu stałego. Załącznik do dyrektywy przedstawia wszystkie kategorie urządzeń wchodzących w jej zakres. Z listy jasno wynika, że prawodawca ma zamiar ograniczyć niebezpieczne substancje w urządzeniach codziennego użytku. W dyrektywie, także zawarte są wyłączenia z zakresu. Poniżej rodzaje sprzętu podlegającego RoHS 2.

Rodzaj sprzętu Przykład
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Telewizor, zmywarka, pralka.
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Czajnik elektryczny, mikrofalówka, budzik.
Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny Telefon, faks, monitor, komputer stacjonarny.
Sprzęt konsumencki Wieża Hi-Fi, odbiornik radiowy.
Sprzęt oświetleniowy Lampa dekoracyjna, lampa LED.
Narzędzia elektryczne i elektroniczne Wiertarka, kosiarka elektryczna.
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy Elektryczny tor wyścigowy, elektryczny samochodzik.
Wyroby medyczne Analizator krwi, ciśnieniomierz.
Przyrządy do nadzoru i sterowania Czujnik dymu, regulator temperatury,.
Automaty wydające Automat do wydawania kawy, herbaty, bankomat.
Inne sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęte żadną z powyższych kategorii Napęd elektryczny do markiz .

O JAKICH SUBSTANCJACH MÓWI DYREKTYWA 2011/65/UE?

Wymagania, jakie stawia dyrektywa dotyczą zakazu stosowania sześciu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym na rynek unijny. RoHS 2 wprowadza maksymalne wartości stężenia substancji bezpiecznych w materiałach jednorodnych, które powinny wynosić:

 • Ołów (Pb): 0,1 %
 • Rtęć (Hg): 0,1 %
 • Kadm (Cd): 0,01 %
 • Sześciowartościowy chrom (Cr+6): 0,1 %
 • Polibromowane bifenyle (PBB): 0,1 %
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE): 0,1 %

KROK PO KROKU – CO TRZEBA ZROBIĆ ABY NADAĆ ZNAK CE NA SPRZĘT ELEKTRYCZNY?

Dodatkowo producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą spełnić szereg wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, wewnętrznej kontroli produkcji, deklaracji zgodności UE i znaku CE. Producent sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi:

 • Przeprowadzić ocenę zgodności
 • Stworzyć dokumentację techniczną.
 • Wystawić deklaracji zgodności.
 • Umieścić oznakowanie CE na sprzęcie.
 • Zapewnić powtarzalność serii podczas produkcji.
 • Oznakować urządzenie odpowiednimi informacjami.

Aby przejść przez cały proces oceny zgodności kończący się oznakowaniem CE sprzętu elektrycznego i elektronicznego producent musi spełnić wszystkie wymagania zawarte nie tylko w dyrektywie RoHS 2, ale też wymagania zawarte w innych Dyrektywach Nowego Podejścia. Zazwyczaj w zakres ten wchodzi jeszcze dyrektywa LVD 2014/35/UE i EMC 2014/30/UE. Producent musi stwierdzić, które dyrektywy musi brać pod uwagę.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu oznakowania CE na sprzęt elektryczny. Więcej informacji tutaj.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.