Kiedy nie jest wymagane CE?

Kiedy nie jest wymagane CE?

Kiedy nie jest wymagane CE? Znak CE jest aktualnie jednym z najważniejszych oznaczeń na produktach wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Oznakowanie to wskazuje, że dany produkt spełnia mające zastosowanie wymagania dyrektyw oraz norm. Niemniej jednak, istnieje dużo rodzajów wyrobów, które nie wymagają certyfikacji CE. Kiedy nie jest wymagane CE? – Wyroby bez oznaczenia CE Oznaczenie […]

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE?

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? Deklaracje zgodności (często błędnie nazywane certyfikatem CE) są dokumentami, które potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami dyrektyw i norm. Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa, zdrowia oraz w niektórych przypadkach środowiska i energii. Deklaracja zgodności jest wymagana dla wielu rodzajów produktów, w tym dla produktów elektrycznych, środków ochrony indywidualnej, zabawek, wyrobów medycznych, […]

Ile ważne są deklaracje zgodności CE?

Ile ważne są deklaracje zgodności CE

Ile ważne są deklaracje zgodności CE dla naszych wyrobów? To pytanie bardzo często zadają nasi klienci, dlatego postaramy się w jasny sposób wytłumaczyć działania związane z wystawianiem oraz aktualnością deklaracji zgodności. Również jeszcze raz wytłumaczymy różnicę między deklaracją zgodności, a certyfikatem CE. Skąd wynika konieczność wystawienia deklaracji zgodności? Dyrektywy nowego podejścia przewidujące oznaczenie CE wymagają wystawienia […]

Certyfikacja CE maszyn

Certyfikacja CE maszyn i urządzeń

Certyfikacja CE maszyn i urządzeń polega na przejściu procesu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie jest to dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz normy zharmonizowane. Do bardziej złożonych maszyn mogą dojść inne dyrektywy, tj. 2014/68/UE czy 2014/34/UE. Proces certyfikacji CE maszyn kończy się wystawieniem deklaracji zgodności WE (często mylnie nazywanym certyfikatem CE) oraz naniesieniem znaku CE. […]

Certyfikat CE – jak sprawdzić?

Certyfikat CE

Certyfikat CE – jak sprawdzić? Jak sprawdzić, czy certyfikat CE jest autentyczny? Czy dostawca przekazał prawidłowe dokumenty? Co to jest certyfikat CE oraz czym jest deklaracja zgodności? Nad tymi pytaniami codziennie głowi się wiele firm związanych z importerem towarów. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ odpowiednio przeprowadzona weryfikacja dokumentów pozwoli nam uniknąć nieprzyjemności na granicy. W artykule […]

Automatyzacja produkcji – 10 powodów, dla których warto ją wdrożyć

automatyzacja produkcji

Automatyzacja procesów produkcji w pełni wpisuje się w ideę przemysłu 4.0. Chociaż chętniej wprowadzają ją duże przedsiębiorstwa, to coraz częściej interesują się tym procesem również mniejsze firmy. Pierwsze wprowadzone urządzenia i korzyści, jakie przynoszą, stają się bodźcem do kolejnych tego typu inwestycji. Dowiedz się, czym jest automatyzacja produkcji oraz poznaj 10 powodów, dla których warto […]

Automatyzacja produkcji

Automatyzacja produkcji

Od początku istnienia linii produkcyjnych dąży się do usprawnienia odbywających się na nich procesów. Z biegiem lat pojawiły się nowe technologie – a co za tym idzie – również możliwości. Współczesna cyfryzacja i rozwój automatyki pozwala zastąpić człowieka na wielu płaszczyznach. To sprawia, że poprawia się precyzja, zwiększa wydajność, a dotychczasowe błędy są eliminowane. Firma […]

Zatrzymany towar przez urząd celny – procedura uszlachetnienia wyrobu

Procedury naprawcze

Temat: Zatrzymany towar przez urząd celny – procedura uszlachetnienia wyrobu Większość towarów wprowadzanych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pochodzi z krajów trzecich, w związku z czym nie ma tak swobodnego przepływu towarów przez granice, jak na terenie EOG. Produkty importowane z krajów trzecich na granicy często poddawane są kontroli i zatrzymywane przez […]

Bezpieczeństwo i certyfikacja maszyn do obróbki drewna – minimalne wymagania oraz znak CE

Przemysł drzewny w Polsce to prężnie działająca gałąź gospodarki, gdzie zatrudnionych jest wiele pracowników. Wiele firm pracuje zarówna na maszynach używanych od wielu lat, jak i nowo zakupionych u producentów. W zakres maszyn do obróbki drewna wchodzą traki, pilarki tarczowe, strugarki, frezarki, szlifierki, grubościówki i wiele innych. Obrabiarki te zaliczają się do gruby maszyn szczególnie niebezpiecznych, […]

Oznakowanie CE dla urządzeń spalających paliwa gazowe

Urządzenia gazowe

W większości przypadków produkty spalające paliwa gazowe podlegają pod oznakowanie CE. W związku z tym producent jest zobligowany do spełnienia wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (dalej zwane rozporządzeniem GAR). Niesie to ze sobą konieczność stworzenia dokumentacji […]

You cannot copy content of this page