Maski antysmogowe - znak CE

Maski antysmogowe to co raz częściej kupowany przez nas produkt. Spowodowane jest to występowaniem smogu w okresie jesienno-zimowym w naszych miastach. W szczególności miasta położone na południu kraju mają zwiększone stężenie niebezpiecznych pyłów. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu masek antysmogowych, aby zabezpieczały nas przed smogiem? Na to i inne często zadawane pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Może on być pomocny zarówno dla producentów, importerów, jak i użytkowników końcowych.

Pod jakie wymagania prawne podlega maska antysmogowa?

Fachowa nazwa maski antysmogowej to „półmaska filtrująca”. Takie półmaski zalicza się do kategorii III środkowych ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie (Rozporządzenie 2016/425 PPE, Dyrektywa 89/686/EWG). Kategoria III oznacza wyroby, które chronią użytkownika są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, w tym zmiany chorobowe, których skutków według producenta użytkownik nie jest w stanie stwierdzić w odpowiednim czasie.

Maski muszą spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa zawartych w Rozporządzeniu 2016/425 (Dyrektywie 89/686/EWG) oraz normie zharmonizowanej. Producent potwierdzając przejście całej procedury oceny zgodności wystawia deklarację zgodności i nanosi oznaczenie CE na maski.

Czym może grozić częste wdychanie smogu?

W smogu zawarte są m.in. drobne pyły PM2,5, PM10. Pyły PM2,5 zawierają związki siarki i azotu, metale ciężkie oraz amoniak, natomiast pył PM10 składa się z zawieszonych w powietrzu substancji organicznych i nieorganicznych. Taka zawiesina zmoże zawierać substancje toksyczne tj. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Powyższe zanieczyszczenia powietrza powodują alergie, zwiększają szansę zachorowania na choroby płuc lub raka.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu maski antysmogowej?

Podczas zakupu maski przede wszystkim musi zwrócić na jej rozmiar. Nawet najlepsze i najszczelniejsze maski nic nam nie pomogę, jeśli nie będą dobrze przylegać do twarzy. Na rynku mamy typowe rozmiary S, M, L, XL, ale tak naprawdę każdy z nas ma inną budowę ciała. Ktoś, kto ma wzrost 175 cm i owalną twarz może pasować rozmiar maski M, natomiast inna osoba o tym samym wzroście, ale z „prostokątną” twarzą już nie.

Warto też sprawdzać, czy dana maska antysmogowa oznakowanie jest znakiem CE. Oznakowanie pozwala domniemywać, że producent spełnił wszystkie wymagania prawno-techniczne mające zastosowanie do maski. Należy uważać na tzw. China Export, czyli nanoszenie CE bez spełnienia żadnych wymagań.

Jakie oznaczenia powinny występować na maskach antysmogowych?

Na półmaskach filtrujących możemy spotkać wiele różnych oznaczeń, które podają parametry ochronne. Pierwszym parametrem jest skuteczność filtracji. Jest ona podzielona na trzy klasy, ze względu na skuteczność filtracji i stopień całkowitego przecieku wewnętrznego, czyli stopnia przylegania maski do twarzy. Skuteczność filtracji oznaczamy odpowiednio: FFP1, FFP2 i FFP3.

Kolejnym oznaczeniem są litery R i NR. Litera R oznacza maskę wielokrotnego użytku, natomiast litery NR oznaczają maskę jednorazowego użytku. Należy pamiętać, że maski oznaczone literą NR nie będą spełniać swojej funkcji w przypadku wielokrotnego użytku.

Dodatkowo na niektórych maskach możemy spotkać literkę D. Oznacza ona, że maska spełnia kryteria zatkania pyłem dolomitowym. Podczas badań maska jest sprawdzana pod względem funkcjonalności w zapylonym otoczeniu. Oznaczenie to jest wskazane przede wszystkim dla użytkowników mających zamiar robić szpachlowanie ścian w domu.

Jakie informacje powinny występować na maskach antysmogowych?

Bardzo ważnym dokumentem dostarczanym przez producenta/importera jest instrukcja użytkowania maski anysmogowej. Powinna być w języku kraju, w którym jest sprzedawana.

W instrukcji powinniśmy znaleźć m.in. informacje na temat:

 • Przeznaczenia maski;
 • Konieczności sprawdzania przed każdym użyciem, np. sprawdzania szczelności;
 • Użytkowania maski;
 • Czyszczenie i konserwacji;
 • Znaczenia piktogramów;
 • Przechowywania.

Na samej masce i jej opakowaniu oprócz oznakowania CE powinny się znaleźć:

 • Producent
 • Typ maski
 • Norma, którą zastosował producent podczas oceny zgodności
 • Symbole podające parametry maski, np. FPP3 NR D

Opakowanie maski antysmogowej powinno posiadać poniższe informacje w formie tekstowej lub w formie piktogramów:

 • Koniec okresu przechowywania

 • Patrz informacje dostarczane przez producenta

 • Zakres temperatur w okresie przechowywania

 • Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania

Podsumowanie

Kupując maski antysmogowe pamiętajmy o ich przymierzeniu do twarzy oraz sprawdzeniu, czy posiadają oznakowanie CE. Dodatkowo do codziennego użytku nasza maska powinna być oznaczona literką R. Także bardzo ważna jest wymiana filtrów i odpowiednia konserwacja maski. Bez tego szybko stracimy odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

 

Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.