Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej otaczają nas w niemal każdym aspekcie życia. Spowodowane jest to tym, że tego typu komunikacja jest po prostu szybsza i łatwiejsza. Aby włączyć telewizor nie musimy wstawać z łóżka, klimatyzację w domu możemy wcześniej włączyć wracając z pracy z telefonu komórkowego, za zakupy możemy płacić zbliżeniowo. Zastosowań urządzeń radiowych w życiu codziennym można by mnożyć w nieskończoność. Jednak aby wszystko mogło komunikować się ze sobą w sposób spójny i bezpieczny, nałożono na urządzenia radiowe szereg wymagań prawnych. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu urządzeń radiowych, jakie wymagania prawne muszą spełniać? Na to i inne często zadawane pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Może on być pomocny zarówno dla producentów, importerów, jak i użytkowników końcowych.

Oznaczenie CE na urządzenia radiowe

Urządzenia radiowe

Co to jest urządzenia radiowe i jakie są jego przykłady?

Urządzenia radiowe są to elektryczne lub elektroniczne sprzęty, które celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji. Również są to urządzenia, które muszą zostać uzupełnione o dodatkowy element,  aby mogły celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

Przykładami urządzeń radiowych są:

 • Telefony komórkowe;
 • Słuchawki bezprzewodowe bluetooth;
 • Głośniki bezprzewodowe;
 • Routery;
 • Zabawki sterowane bezprzewodowo;
 • Dekodery z funkcją WI-FI;
 • Piloty do bram;

Można być prawie pewnym, że jeżeli urządzenie sterowane jest  bezprzewodowo, to będzie podlegać pod wymagania prawne dotyczące urządzeń radiowych.

Pod jakie wymagania prawne podlegają urządzenia radiowe?

Urządzenia radiowe podlegają ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie RED 2014/53/UE. Przed rokiem 2016 była to znana dyrektywa RTTE 1999/5/WE. Do tego może dojść szereg innych dyrektyw, w zależności od zastosowania wyrobu. Producent musi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu przeanalizować zakres innych aktów prawnych, np. dla zabawek dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE, czy dla maszyn dyrektywa 2006/42WE. Oprócz dyrektyw przyporządkowuje się normy, w których zawarte są wymagania szczegółowe. Dla urządzeń radiowych są to przede wszystkim normy ETSI. Tutaj również obowiązkiem producenta jest dobranie norm pasujących do jego wyrobu. Po spełnieniu wszystkich wymagań pod które podlega urządzenie, producent będzie mógł nadać oznaczenie CE i wystawić deklarację zgodności. Trzeba pamiętać, że producent musi spełnić zarówno wymagania bezpieczeństwa, jak i wymagania dokumentacyjne.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu urządzeń radiowych?

Importerzy przed zakupem urządzenia radiowego w pierwszej kolejności powinni poprosić o dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla poszczególnych dyrektyw. W tym celu należy poprosić o certyfikaty i test raporty z jednostek badawczych, deklarację zgodności i instrukcję obsługi. Często jest mylone pojęcie deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności. Deklaracja jest wystawiana przez producenta wyrobu, natomiast certyfikat zgodności jest wystawiany przez jednostkę certyfikującą. Każdy z tych dokumentów jest bardzo ważny. Po przekazaniu dokumentów importer musi sprawdzić, czy deklaracja i certyfikaty powołują się na aktualne akty prawne oraz zweryfikować autentycznośćcertyfikatów. Importer powinien także sprawdzić oznaczenie CE na wyrobie – znak CE musi mieć odpowiednie proporcje, aby nie przypominał „China Export”.

Jakie informacje powinny towarzyszyć urządzeniom radiowym?

Razem w wyrobem powinna być przekazana deklaracja zgodności lub uproszczona deklaracja zgodności zawierająca adres internetowy, pod którym można uzyskać pełny tekst deklaracji zgodności.

Poniższe informacje umieszcza się  na urządzeniu radiowym lub w przypadku, kiedy wielkość lub rodzaj urządzenia to uniemożliwiają, na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do urządzenia radiowego:

 • nazwa typu, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację urządzenia;
 • nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy producenta oraz importera (jeżeli występuje) oraz pocztowy adres kontaktowy;
 • instrukcja obsługi oraz informacje na temat bezpiecznego użytkowania;
 • oznaczenie CE

Urządzenia radiowe celowo emitujące fale radiowe muszą mieć również informacje na temat:

 • zakresu częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe;
 • maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe

Dla urządzeń radiowych klasy 2 na opakowaniu oraz w instrukcjach zawartych z urządzeniem podaje się informacje umożliwiające określenie państwa członkowskiego lub obszaru geograficznego w obrębie danego państwa UE dla którego istnieją ograniczenia/pozwolenia na używanie urządzenia radiowego.

Podsumowanie

Każdy z podmiotów gospodarczych wprowadzając wyrób do obrotu lub do użytku musi spełnić poszczególne zadania. Jest to obowiązek polegający na potwierdzeniu, że wyrób spełnienia wymagania stawiane przez akty prawne. Cały proces certyfikacji CE zwykle trwa parę miesięcy i trzeba uważać na dostawców, którzy jednego dnia mówią, że nie mają oznakowania CE i deklaracji zgodności, a następnego przekazują komplet dokumentów.

W związku z tym importując towary należy być szczególnie czujnym i świadomym odpowiedzialności ciążącej na osobie wprowadzającej wyrób na teren UE.

Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.