Instrukcja obsługi dla maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Instrukcja do maszyn

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw. Posiada ona wiele szczegółowych wymagań dotyczących maszyn. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie przez producenta oryginalnej instrukcji obsługi wraz z każdym egzemplarzem maszyny. Każda instrukcja obsługi powinna mieć m.in. informacje na temat konserwacji, montażu, transportu oraz hałasu. W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ INSTRUKCJA? Jednym z wymagań […]

Import towarów a znak CE.

Obowiązki importera

Wielu przedsiębiorców coraz częściej sięga po towary spoza Unii Europejskiej. Import takich towarów często wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań prawnych. Większość sprowadzanych przez nas  wyrobów podlega pod Dyrektywy Nowego Podejścia, a co za tym idzie, muszą posiadać znak CE. Poniżej przedstawimy obowiązki importera i odpowiemy na często zadawane pytania, tj. kto wystawia deklarację zgodności oraz […]

Wymagania dla sprzętu elektrycznego

Oznaczenie CE urządzenia elektryczne

Każdy z nas codziennie używa wiele różnych urządzeń elektrycznych. Rano gotujemy wodę w czajniku elektrycznym, podczas pracy używamy laptopa, a wieczorem oglądamy telewizję. Każdy z tych sprzętów elektrycznych codziennego użytku musi spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa. Producent przed wprowadzeniem do obrotu zazwyczaj musi spełnić wymagania dyrektywy LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2 2011/65/UE oraz nadać znak CE na […]

Zakres i wymagania dyrektywy 2011/65/UE RoHS 2

RoHS 2 Substancje niebezpieczne

Dyrektywy 2011/65/UE, zwana dyrektywą RoHS 2 określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywy RoHS 2 została wdrożona do polskiego prawa przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY RoHS 2. […]

Znak CE na maszynach. Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Jak nadać znak CE na maszynę?

Każda maszyna wprowadzana do obrotu musi posiadać oznaczenie CE, które potwierdza spełnienia wszystkich wymagań dyrektywy 2006/42/WE. Dyrektywa w sprawie maszyn, dalej zwana dyrektywą maszynową (MD) została wprowadzona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Wymagania w niej zawartą są obowiązkowe dla wszystkich maszyn wchodzących w jej […]