Ile ważne są deklaracje zgodności CE dla naszych wyrobów? To pytanie bardzo często zadają nasi klienci, dlatego postaramy się w jasny sposób wytłumaczyć działania związane z wystawianiem oraz aktualnością deklaracji zgodności. Również jeszcze raz wytłumaczymy różnicę między deklaracją zgodności, a certyfikatem CE.

Ile ważne są deklaracje zgodności CE?

Skąd wynika konieczność wystawienia deklaracji zgodności?

Dyrektywy nowego podejścia przewidujące oznaczenie CE wymagają wystawienia deklaracji zgodności przez producentów. Jest to obligatoryjny dokument, którego w żadnym wypadku nie możemy pominąć podczas procesu oceny zgodności i nadawania znaku CE. Wyroby, które muszą posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności są to m.in.:

Wszystkie powyższe akty prawne posiadają wymagania dotyczące wystawienia deklaracji zgodności. Należy zaznaczyć, że deklaracja może mieć różne tytuły i formy. Dla przykładu – wyroby budowalne posiadają „deklarację właściwości użytkowych”, maszyny nieukończone „deklarację włączenia maszyny nieukończonej”. Podczas certyfikacji CE oraz wystawiania deklaracji zgodności należy sprawdzić wszystkie zapisy i wymagania zawarte w dyrektywach.

Ile ważne są deklaracje zgodności CE?

Ze względu na różnego rodzaju przypadki na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednak postaram się to wyjaśnić w trzech punktach:

  • Deklaracja zgodności wystawiania jest na czas nieokreślony. Czyli jest aktualna aż do zmiany naszego wyrobu (modernizacji) i/lub aktualizacji przepisów mających zastosowanie do naszego wyrobu. Przykładem tutaj może być zmiana dyrektywy, np. 2006/95/WE dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Dyrektywa ta była aktualna do 2016 r., po tym czasie wszyscy producenci musieli wprowadzać swoje wyroby zgodnie z jej nowszą wersją – 2014/35/UE. Bardzo ważną kwestią jest to, że deklarację zgodności producent musi przechowywać przez 10 lat od daty wprowadzenia na rynek ostatniej sztuki wyrobu.
  • Sprzedawanie wyrobu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Każdy, kto wprowadza wyroby do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym bądź modyfikuje wyrób w sposób, który może wpłynąć na jego zgodność z dyrektywami, jest uznawany za producenta i musi przejąć jego obowiązki. Bardzo często stosowana praktyka przez importerów. Importer sprzedając wyroby pod własną marką musi wystawić deklarację zgodności – przy odprawie celnej nie posługuje się deklaracją od wytwórcy, ponieważ to on stał się producentem.
  • Ostatni punkt nawiązuje do poprzedniego, czyli modyfikowanie wyrobu. W naszej praktyce najczęściej taka modernizacja dotyczy maszyn. Dołożenie/ściągnięcie osłon, modernizacja układu sterowania, montaż podestów oraz wiele innych czynności mających na celu udoskonalenie maszyny mogą doprowadzić do tego, że deklaracja zgodności producenta maszyny straci ważność. Dlatego w tym przypadku bardzo ważne jest przeprowadzenie oceny ryzyka (audytu bezpieczeństwa), aby stwierdzić, czy doszło do głębokiej modernizacji, czy nie. Głęboka modernizacja maszyn niestety nie jest jeszcze prawnie określona, dlatego kwestia interpretacji jest bardzo szeroka. W skrócie, jeżeli doszło do głębokiej modernizacji – przeprowadzamy ocenę zgodności z dyrektywą 2006/42/WE, nanosimy oznaczenie CE i wystawiamy deklarację zgodności. Jeżeli modernizacja nie była znacząca wtedy stosuje się wymagania minimalne i nie jest wystawiana nowa deklaracja zgodności.

Podsumowanie

Na koniec pragniemy przypomnieć, że deklaracja zgodności i certyfikat CE to są dwa różne dokumenty – deklaracją zgodności jest wystawiana przez producenta, natomiast certyfikat CE przez jednostkę badawczą. Podczas odprawy celnej najważniejszym dokumentem będzie deklaracja zgodności wystawiona przez producenta. Przed jej przekazaniem do organów nadzoru rynku zalecamy sprawdzenie, czy zostały zastosowane aktualne akty prawna i cały dokument posiada odpowiednie informacje oraz układ – czyli, czy jest aktualna i prawidłowa. W razie wątpliwości co do przekazanych dokumentów zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.